Zpět na články

VZLÚ: Bezpilotní letoun MiYa vznikl ve virtuální realitě

Virtuální realita významně přispěla k představení a prezentaci nového modelu
unikátního dopravního prostředku.

VR model se tak ukázal jako důležitý nejen pro obchodní partnery či investory, ale i pro projektový tým klienta, který ve VR ladil ergonomii nebo umístění některých konstrukčních prvků.

V rámci programu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu s názvem Aviation 2030 byl jako jeden z hlavních cílů vyhlášen vývoj autonomního prostředku MiYa. Letňanská iInstituce se tak vrací na původní pozice, kdy byla v minulosti vědeckovýzkumnou základnou českého leteckého průmyslu a vznikaly v ní i zcela nové projekty, které byly následně realizovány dalšími podniky.

MiYa je letecký transportní systém, který reaguje na světové trendy ve vývoji leteckých technologií. Letadlová část je od počátku navrhována jako platforma s budoucím využitím v armádě, v civilní logistice a perspektivně pro dopravu cestujících v rámci městské vzdušné mobility (Urban Air Mobility - UAM). Letoun je schopen svislého vzletu a přistání, při cestovní rychlosti 300 km/h využívá ke vztlaku křídlo, uveze 400 kg nákladu nebo čtyři cestující a dopraví je až do vzdálenosti 300 km. Systém vznikající ve VZLÚ je od počátku navrhován jako autonomní, proti konkurenčním projektům se vymezuje progresivní technologií překlápění křídla (tilt-wing), která z vykonaných analýz vychází pro dané zadání nejlépe, a to i přesto, že technologie vyžaduje některá komplexnější řešení.

ZADÁNÍ

Vzhledem k tomu o jak rozsáhlý projekt jde, se VZLÚ rozhodl využít služeb společnosti Virtuplex a bezpilotní letoun MiYa si nechal převést do VR. Klient hledal nástroj, který mu umožní realistickou prezentaci modelu v jeho plánované velikosti, tak aby mohl letoun odprezentovat klíčovým cílovým skupinám a lépe jim představit záměr celého výrobku, který bude dokončen v horizontu 6 let. K dispozici má VZLÚ již nyní jeden zmenšený letový kus, jehož účelem je vyvinout a zdokonalit ergonomii letounu, tak aby byl schopen provozu i za nepříznivých letových podmínek. I přesto, že tento model je dostatečný pro vývoj a testování, finální podobu transportního systému MiYa pouze připomíná.

ŘEŠENÍ

Virtuplex převedl do VR letoun MiYa v jeho cargo verzi pro budoucí využití v armádě a v civilní logistice. Pro navození dokonalého pocitu immerse vývojáři umístili stroj do prostředí pouště a na heliport jedné z výškových budov uprostřed velkoměsta. Vyhráli si také při práci se zvukem, který napodobuje ruch města a jeho intenzita odpovídá tomu, zdali se člověk přibližuje k okraji budovy nebo naopak do jejího středu. Zážitek z VR navíc dokresluje ukázka vzletu letounu. „Výsledný projekt ve VR naprosto splnil naše očekávání. Možnost simulovaného pohybu byla už jen třešničkou na dortu, kterou jsme původně ani neplánovali, ale kolegové z Virtuplexu ji velmi zdařile zařadili do prezentovaného konceptu,” říká Petr Raška z VZLÚ.

V hale společnosti Virtuplex se následně uskutečnilo několik prezentací určených pro zástupce státní správy, projektové partnery, kolegy z leteckých a výzkumných organizací z celého světa a investory. Klient tak mohl představit dosažené výsledky a diskutovat o využití VR v dalších fázích projektu, ukázat schopnost českého letectví a prezentovat a diskutovat možnosti VR v oblasti studií a návrhových parametrů leteckých projektů. V neposlední řadě bylo cílem vzbudit zájem investorů o projekt jako takový. VR model se nakonec ukázal jako důležitý i pro projektový tým, který ve VR ladil například ergonomii stroje.

„Těší nás, že jsme mohli stát u vzniku něčeho úplně nového, něčeho, co ještě není běžně v provozu. Převážně máme zkušenost s projekty, které jsou otestované a fungují, jako jsou auta, budovy a další architektonické návrhy. U projektu s VZLÚ máme ale možnost být u vzniku vizionářského způsobu cestování a přepravy - a to nejen zásilek, ale do budoucna i pasažérů. Hranice VR se tak dále rozšiřují a potenciál jejího využití neustále roste,” říká za Virtuplex Michael Sidó.

ZPĚTNÁ VAZBA ZÁKAZNÍKA

„Spolupráce s týmem Virtuplexu byla profesionální, efektivní a vstřícná. Když jsme jako neznalci VR formulovali myšlenky nebo pocity, tak tým Virtuplexu dokázal okamžitě navrhovat vhodná realizovatelná VR řešení. Na základě pozitivních zkušeností plánujeme s Virtuplexem spolupracovat i na dalších projektech VZLÚ, které budou vyžadovat prostředí VR ve skutečné velikosti.”

Josef Kašpar, generální ředitel VZLÚ