Späť na články

Kláštor sv. Gabriela, ktorý sa premení na luxusný hotel, sa zhmotnil vo VR

Vďaka spolupráci s Virtuplexom získal klient unikátny nástroj, ktorý využil nielen k prezentácii všetkým kľúčovým osobám, ale taktiež k overeniu architektonického návrhu.

Skupina CIMEX je súkromná investičná skupina ktorá sa zameriava na kancelárske, hotelové a rezidenčné projekty. Skupina vlastní najväčšiu hotelovú sieť OREA Hotels & Resorts. V súčasnej dobe má 20 hotelov po celej Českej republike v tých nejatraktivnějších lokalitách, ako je Praha, Brno, Krkonoše, Šumava, Vysočina a Mariánské Lázně. Do portfólia skupiny patrí 13 administratívnych budov v Prahe a Karlových Varoch. V USA sa zameriava na investície do hotelových projektov a luxusného rezidenčného bývania.

Jedným z popredných projektov spoločnosti CIMEX je premena kláštora sv. Gabriela a jeho okolia na luxusný päťhviezdičkový hotel. Neorománsku budovu niekdajšieho benediktínskeho kláštora s vnútornou výzdobou v beuronskom štýle kúpila skupina CIMEX v roku 2019. Od tej doby sa areál, nazývaný Gabriel Loci, stal centrom pre organizovanie rôznych akcií a slúži taktiež ako perfektná lokácia pre filmárov, umelcov, milovníkov divadla a pre každého, kto miluje históriu. Jedinečný komplex bol vybudovaný medzi rokmi 1888 – 1891.

Kvôli náročnosti a komplexnosti tejto premeny sa vedenie skupiny CIMEX rozhodlo obrátiť na Virtuplex, ktorého vývojári previedli do virtuálnej reality celý areál vrátane susedných objektov tak, aby bolo možné hodnotiť návrh rekonštrukcie v širšom kontexte. Z vnútorných priestorov sa do virtuálnej reality previedol bývalý rajský dvor.

„Vnímame, že využitie virtuálnej reality sa u takto komplexných developerských projektov stáva pomaly štandardom. Hlavne vtedy, pokiaľ sa jedná o pamiatkovo chránené budovy, ako je tomu v tomto prípade. Pamiatkári ocenia, že vo virtuálnej realite navnímajú skutočnú hmotu stavby a všetko si dokážu predstaviť,” hovorí za Virtuplex Michael Sido.

Virtuálna realita sa stala efektívnym nástrojom pre prezentáciu projektu

Prevod areálu do virtuálnej reality v mierke 1:1 umožnil klientovi vysoko realistickú prezentáciu architektonického návrhu. Zatiaľ čo v jeden moment mohol užívateľ vedľa budov stáť a pozerať sa na ne, o chvíľu neskôr sa na celý areál pozeral z vtáčej perspektívy a hodnotil jeho naviazanosť na najbližšie okolie. Prítomnosť až 6 ľudí naraz v jednom virtuálnom priestore naviac ušetrila všetkým prítomným čas. Klient ocenil hlavne okamžitú spätnú väzbu od zástupcov pamiatkového úradu a zastupiteľov Prahy 5. Z celej prezentácie sa vďaka využitiu virtuálnej reality naviac stal príjemný zážitok a pozitívny efekt z novej technológie prispel k dobrej nálade a nadšeniu všetkých zúčastnených.

Pre verejnosť vzniká taktiež aplikácia s rozšírenou realitou

V procese vzniku je taktiež mobilná aplikácia, na ktorej spoločnosť CIMEX pracuje v spolupráci s Virtuplexom. Tá verejnosti umožní nahliadnuť do budúcej podoby areálu. Pomocou QR kódov umiestnených po celej stavbe si ktokoľvek prehliadne ako bude kostol a jeho okolie vyzerať po jeho dokončení. S jeho prestavbou sa má podľa predbežných plánov začať v roku 2026.

„Keby som technológiu virtuálnej reality tak ako s ňou pracuje Virtuplex poznal skôr, zapojil by som ju do prípravy celej prestavby už vo fázi koncepčnej štúdie. Spolupráca naprosto splnila moje očakávania a utvrdila ma v tom, že pre zložitejšie projekty je využitie virtuálnej reality nutnosťou. Určite by som vyzdvihol, že na rozdiel od nudnej prezentácie z monitoru počítača alebo papiera, prináša virtuálna realita do celého procesu nadšenie všetkých zúčastnených. Z celého zážitku sa naraz stáva sociálna udalosť, ktorú vám žiadna online prezentácia nenahradí.”

 Jiří Bartoš, riaditeľ developmentu CIMEX GROUP