Zpět na články

Virtuplex dodává aplikace pro školení ve VR

Trénink zaměstnanců je díky tomu rychlejší, bezpečnější a pro firmu levnější. Aplikace pro školení zaměstnanců ve VR představují revoluční způsob, jakým firmy přistupují k vzdělávání a rozvoji svých pracovníků.

S rychlým technologickým pokrokem a stále se rozšiřujícími možnostmi virtuální reality se stává VR školení nejen atraktivnějším, ale i efektivnějším nástrojem pro podniky různých velikostí a oborů.

Znalostí a zkušeností společnosti Virtuplex se v tomto směru rozhodla využít česká firma UQest, která se zaměřuje na dodání VR/AR řešení na míru pro potřeby zákazníka. Virtuplex proto oslovila ke spolupráci na vývoji unikátní školící VR aplikace pro jednoho z jejích klientů z oblasti farmaceutického průmyslu.

Proces spolupráce začal převedením tréninkového scénáře a 3D modelu reálného pracovního prostředí do VR, včetně popisu výrobní místnosti a schémat fungování jednotlivých strojů, které se mají budoucí zaměstnanci naučit obsluhovat. Klíčové bylo, aby školící scénáře a tréninkové materiály kopírovaly přesně krok po kroku skutečný chod práce u výrobní linky. Jedině tak si může být zaměstnavatel jistý, že budou zaměstnanci správně proškoleni pro výrobu daného farmaceutického produktu.

Přednosti VR školení

„Jedná se o složitý proces složený z desítek možná i stovek úkonů, které zahrnují správné sestavení celé linky, její zapnutí a po ukončení cyklu rozebrání a vyčištění. Bez školící aplikace ve VR by musela firma vyčlenit takovou linku z provozu a věnovat seniorního zaměstnance pro školení nového personálu. V takovém případě ale firma tratí obrovskou finanční sumu, kterou by za normálního provozu linky vydělala,” vysvětluje přínos aplikace Tomáš Csiszár, spoluzakladatel společnosti UQest.

Mezi další hlavní výhody školení zaměstnanců ve VR patří:

Zlepšení prostorové orientace

Školení ve virtuální realitě umožňuje uživatelům pohybovat se a interagovat v trojrozměrném prostoru, což přirozeně podporuje rozvoj a zlepšení prostorové orientace. Tato schopnost je klíčová v mnoha oborech, například v architektuře, medicíně, nebo i farmaceutickém průmyslu, kde je důležité porozumět okolnímu složitému prostředí a umět se v něm správně pohybovat.

Zvýšení zapojení uživatelů a simulace realistických situací

Virtuální realita nabízí imerzivní zážitek, který může znatelně zvýšit zapojení uživatelů tím, že je „přenese“ do realistických pracovních scénářů. Tato metoda umožňuje simulaci situací, které by v reálném světě mohly být nepraktické, nebezpečné nebo nákladné na zinscenování. Uživatelé se tak mohou učit v kontextu, který přesně odpovídá skutečným podmínkám, což vede ke zvýšení jejich porozumění a schopnosti aplikovat naučené dovednosti v praxi.

Významné urychlení učící křivky zaměstnanců

Díky možnosti opakování scénářů a úkolů ve virtuálním prostředí mohou zaměstnanci rychleji získávat a zdokonalovat své dovednosti. VR aplikace umožňují personalizované nastavení obtížnosti a rychlosti učení, což znamená, že každý zaměstnanec může postupovat svým tempem. Tato flexibilita a možnost okamžité zpětné vazby zrychlují učící křivku a vedou k efektivnějšímu osvojení dovedností.

Úspora nákladů spojená s alokací školitelů, tréninkových prostorů a času školených zaměstnanců

Implementace VR školení může výrazně snížit mnoho tradičních nákladů spojených s organizací školení, jako jsou nájemné za školící prostory, cestovní výdaje, časové náklady školitelů a účastníků. Virtuální školení lze provádět kdekoliv, což minimalizuje potřebu fyzické přítomnosti a umožňuje zaměstnancům učit se ve vhodný čas, což vede k lepší efektivitě práce.

Zajištění bezpečného prostředí pro opakování komplexních úkolů

Jednou z největších výhod VR školení je možnost bezpečně procvičovat a opakovat komplexní úkoly, které by v reálném světě mohly představovat riziko úrazu nebo poškození majetku. Toto bezpečné prostředí je neocenitelné zejména v oborech, kde jsou nezbytné přesné dovednosti a kde může mít chyba vážné následky, jako je chirurgie nebo práce s těžkou technikou.

Multi-user aplikace umožňující sdílení společného VR prostředí se školitelem na dálku

Multi-user VR aplikace umožňují školitelům a účastníkům interagovat v jednom virtuálním prostředí z různých geografických lokací. To podporuje kolaborativní učení a umožňuje sdílení znalostí a zkušeností mezi účastníky, i když nejsou fyzicky na stejném místě. Tato vlastnost je obzvláště významná pro globální organizace, které mohou takto efektivně školit zaměstnance z různých poboček bez potřeby cestování.

„Školení zaměstnanců nebo třeba i vzdělávání studentů ve virtuální realitě je oblast, která má do budoucna obrovský potenciál. Svět virtuální reality nám může nabídnout zážitky, které překračují hranice tradičního učení. Tato technologie nabízí unikátní možnost pro ponoření se do realistických pracovních scénářů, kde mohou zaměstnanci bezpečně experimentovat a učit se z chyb, aniž by to mělo reálný dopad na podnikání a chod firmy. Dodání těchto aplikací přesně podle potřeb klienta je pro nás tedy směr, kterým se chceme i do budoucna rozhodně zabývat,” říká Pavel Novák, spoluzakladatel společnosti Virtuplex.