Späť na články

Penta Real Estate: Virtuálna Realita pomohla vyladiť projekt Victoria Palace do posledných detailov

Spolupráca s Virtuplexom sa developerskej spoločnosti Penta Real Estate opäť osvedčila.

Vďaka virtuálnej realite si mohla overiť a vyladiť architektonický návrh budovy do posledných detailov ešte pred zahájením samotnej výstavby.

Skupina Penta vstúpila do realitného sektora v roku 2005 a od tej doby sa vypracovala na lídra na realitnom trhu na Slovensku aj v Česku. S Virtuplexom spolupracovala v minulosti už na niekoľkých projektoch vrátane Novej Waltrovky a revitalizácie Masarykovho nádražia. Prínosy využitia virtuálnej reality sa rozhodla využiť aj v jednom zo svojich najdrahších rezidenčných projektov vôbec - Victoria Palace.

Výhľad na Pražský hrad a jeho okolie

Vývojári Virtuplexu previedli do virtuálnej reality celú stavbu s dôrazom na detailné spracovanie fasády, ktorej vládnu ikonické lamely a sú základným charakteristickým prvkom stavby, ktorej podoba vzišla z návrhu štúdia Jakub Cigler Architekti. Virtuálnu podobu získal aj vnútroblok, vstupné lobby, interiér bytov v najvyšších poschodiach a terasy, ktoré ponúkajú výhľad na panoráma historickej Prahy. Virtuplex pre tieto potreby využil 3D modely od Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy a dáta z Google Maps, ktoré prešli istou mierou optimalizácie, tak aby výhľad vo VR čo najviac zodpovedal skutočnosti.

„S developerskou spoločnosťou Penta Real Estate sme nadviazali prú spoluprácu už pred štyrmi rokmi krátko po vzniku Virtuplexu. Teší nás, že si nás skupina Penta vybrala i pre svoj ďalší projekt. Aplikáciou najmodernejších technológií virtuálnej a rozšírenej reality získavame pre nášho klienta konkurenčné výhody a pomáhame mu zvyšovať efektivitu v širokom spektre jeho činností,” hovorí za Virtuplex Lenka Kriššáková.

PRÍNOSY PRE KLIENTA

Detailné navnímanie projektu

Pred zahájením výstavby sa každá developerská spoločnosť snaží doviesť svoj projekt k dokonalosti. Väčšinu návrhov má ale k dispozícii iba v zobrazení 2D, ktoré je horšie čitateľné a konečnú realitu do značnej miery skresluje.

Virtuálna realita pomohla klientovi projekt navnímať do najmenších detailov. Nielen, že sa mohol pred budovu postaviť a zažiť pocit, ako keby bola stavba už dokončená, ale tiež sa mohol okolo nej poprechádzať, vystúpiť do najvyššieho poschodia a zhodnotiť výhľad na Prahu. Vďaka možnosti si celú budovu zmenšiť do lubovolnej mierky si naviac klient celý projekt prezrel i z nadhľadu a mohol na stavbu nazerať z hľadiska urbanistického projektovania.

„Ide o väčšiu predstavivosť. Je to ako by ste boli v hotovom bytovom dome. Keď si kupujete byt, tak len veríte, že bude nejak vyzerať, že sa tam budete príjemne cítiť a že sa vám tam bude dobre bývať, ale nikto to z 2D pôdorysov nepochopí. Ale vo virtuálnej realite si to môžete detailne prejsť a skrátka viete,” hovorí Jan Kalaš, vedúci predaja rezidenčných projektov, Penta Real Estate.

Prezentácia projektu všetkým kľúčovým skupinám

Skupina Penta využila virtuálnu podobu projektu Victoria Palace pre prezentáciu niekoľkým skupinám. V prvom rade sa jednalo o projektový tým, ktorý si mohol overiť, že na seba všetko nadväzuje a stavba má správne logické usporiadanie. Projekt posúdili tiež z architektonického hľadiska. Významnou súčasťou sa stala prezentácia internému tímu - od zamestnancov až po vedenie spoločnosti. Unikátnu príležitosť získali naviac budúci majitelia najdrahších bytov, ktorí si mohli pozrieť ich interiér a uistiť sa, že všetko zodpovedá doterajším predstavám.

Prevedenie úprav pred zahájením stavby

Vďaka spolupráci s Virtuplexom klient zistil, že niektoré prvky v rámci návrhu projektu je potrebné prerobiť a previesť dodatočné zásahy. Jednalo sa napríklad o optimalizáciu rozloženia a povrchu lamiel, ktoré vládnu fasáde budovy. Ďalšie, síce drobné, ale podstatné úpravy sa týkali terás, dizajnu vstupného lobby a záhradnej architektúry vnútrobloku. Pridanou hodnotou sa pre klienta stala možnosť sa v scéne budúcej stavby pohybovať až v deväť člennom tíme naraz. Skupina tak mohla medzi sebou diskutovať vo virtuálnej realite a bezprostredne riešiť čiastkové návrhy.

Optimalizácia nacenenia bytov a úspora v rade desiatok tisíc EUR

Fáza nacenenia jednotlivých bytov je pri každom developerskom projekte kľúčová. Vďaka využitiu virtuálnej reality sa skupine Penta podarilo optimalizovať predajné ceny bytov tak, aby viac zodpovedali realite. Zatiaľ čo u niektorých bytov ceny znížili kvôli horšiemu výhľadu z okna alebo prítomnosti susednej budovy, u iných šli naopak s čiastkou hore. Na projekte sa podarilo dosiahnuť aj čiastkové úspory. Jednou z nich bolo napríklad zmenšenie dizajnovej konštrukcie strechy, ktorá bránila výhľadu do vnútrobloku. Finančná čiastka investovaná do spolupráce s Virtuplexom sa tak klientovi mnohonásobne vrátila.

SPÄTNÁ VÄZBA ZÁKAZNÍKA

„Spoluprácu s Virtuplexom by som stopercentne doporučil všetkým stredným a väčším developerom. Ako po technickej stránke projektu, tak ľudskej stránke, tímu ľudí z Virtuplexu, nemám čo vytknúť. Vždy nám vyšli v ústrety a dbali na to, aby prezentácia čo najviac zodpovedala budúcej realite.”

Jan Kalaš, vedúci predaja rezidenčných projektov, Penta Real Estate