Zpět na články

VR pomohla vyladit projekt Victoria Palace do posledních detailů

Spolupráce s Virtuplexem se developerské společnosti Penta Real Estate opět osvědčila. Díky virtuální realitě si mohla ověřit a vyladit architektonický návrh budovy do posledních detailů před zahájením samotné výstavby.

Skupina Penta vstoupila do realitního sektoru v roce 2005 a od té doby se vypracovala na lídra na realitním trhu na Slovensku i v České republice. S Virtuplexem spolupracovala v minulosti už na několika projektech včetně Nové Waltrovky a revitalizace Masarykova nádraží. Přínosy využití virtuální reality se rozhodla využít i v jednom ze svých nejdražších rezidenčních projektů vůbec - Victoria Palace.

Výhled na Pražský hrad i jeho okolí

Vývojáři Virtuplexu převedli do virtuální reality celý dům s důrazem na detailní zpracování fasády, které vévodí ikonické lamely a jsou základním charakteristickým prvkem stavby, jejíž podoba vzešla z návrhu studia Jakub Cigler Architekti. Virtuální podobu získal i vnitroblok, vstupní lobby, interiér bytů v nejvyšších patrech a terasy, které nabízejí výhled na panorama historické Prahy. Virtuplex pro tyto potřeby využil 3D modely od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a data z Google Maps, která prošla jistou mírou optimalizace, tak aby výhled ve VR co nejvíce odpovídal skutečnosti.

„S developerskou společností Penta Real Estate jsme navázali první spolupráci už před čtyřmi lety krátce po vzniku Virtuplexu. Těší nás, že si nás skupina Penta vybrala i pro svůj další projekt. Aplikací nejmodernějších technologií virtuální a rozšířené reality získáváme pro našeho klienta konkurenční výhody a pomáháme mu zvyšovat efektivitu v širokém spektru jeho činností,” říká za Virtuplex Lenka Kriššáková.

PŘÍNOSY PRO KLIENTA

Detailní navnímání projektu

Před zahájením výstavby se každá developerská společnost snaží dovést svůj projekt k dokonalosti. Většinu návrhů má ale k dispozici pouze v zobrazení 2D, které je hůře čitelné a konečnou realitu do značné míry zkresluje.

Virtuální realita pomohla klientovi projekt navnímat do nejmenších detailů. Nejen, že si mohl před budovu stoupnout a zažít pocit, jako kdyby byla stavba už dokončena, ale také se mohl okolo ní projít, vystoupat do nejvyššího patra a zhodnotit výhled na Prahu. Díky možnosti si celou budovu zmenšit do libovolného měřítka si navíc klient celý projekt prohlédl i z nadhledu a mohl na stavbu nahlížet z hlediska urbanistického projektování.

„Jde o větší představivost. Je to jako byste byla v hotovém bytovém domě. Když si byt kupujete, tak jen věříte, že to bude nějak vypadat, že se tam budete nějak cítit a že se vám tam bude dobře bydlet, ale nikdo to z 2D půdorysu nepochopí. Kdežto ve virtuální realitě si to můžete detailně projít a zkrátka víte,” říká Jan Kalaš, vedoucí prodeje rezidenčních projektů, Penta Real Estate.

Prezentace projektu všem klíčovým skupinám

Skupina Penta využila virtuální podobu projektu Victoria Palace pro prezentaci několika skupinám. V první řadě se jednalo o projektový tým, který si mohl ověřit, že na sebe vše navazuje a stavba má správné logické uspořádání. Projekt posoudil také z architektonického hlediska. Významnou součástí se stala prezentace internímu týmů - od zaměstnanců až po vedení společnosti. Unikátní příležitost získali navíc budoucí majitelé nejdražších bytů, kteří si mohli prohlédnout jejich interiér a ujistit se, že vše odpovídá dosavadním představám.

Provedení úprav před zahájením stavby

Díky spolupráci s Virtuplexem klient zjistil, že dílčí prvky v rámci návrhu projektu je potřeba předělat a provést dodatečné zásahy. Jednalo se například o optimalizaci rozložení a povrchu lamel, které vévodí fasádě budovy. Další, byť drobné, ale podstatné úpravy se týkaly teras, designu vstupního lobby a zahradní architektury vnitrobloku. Přidanou hodnotou se pro klienta stala možnost se ve scéně budoucí stavby pohybovat až v devítičlenném týmu najednou. Skupina tak mohla mezi sebou diskutovat ve virtuální realitě a bezprostředně řešit dílčí návrhy.

Optimalizace nacenění bytů a úspora v řádu stovek tisíc korun

Fáze nacenění jednotlivých bytů je při každém developerském projektu klíčová. Díky využití virtuální reality se skupině Penta podařilo optimalizovat prodejní ceny bytů tak, aby více odpovídaly realitě. Zatímco u některých bytů ceny snížili kvůli horšímu výhledu z okna nebo přítomnosti sousední budovy, u jiných šli naopak s částkou nahoru. U projektu se podařilo udělat také dílčí úspory. Jednou z nich bylo například zmenšení designové konstrukce střechy, která bránila výhledu do vnitrobloku. Finanční částka investovaná do spolupráce s Virtuplexem se tak klientovi mnohonásobně vrátila.

ZPĚTNÁ VAZBA ZÁKAZNÍKA

„Spolupráci s Virtuplexem bych stoprocentně doporučil všem středním a větším developerům. Jak po technické stránce projektu, tak lidské stránce týmu lidí z Virtuplexu, nemám co vytknout. Vždy nám vyšli vstříc a dbali na to, aby prezentace co nejvíce odpovídala budoucí realitě.”

Jan Kalaš, vedoucí prodeje rezidenčních projektů, Penta Real Estate