Späť na články

Virtuplex privítal taiwanských novinárov pri príležitosti zahájenia leteckej linky Praha - Taipei

Akcia sa uskutočnila v spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu a Českou ekonomickou a kultúrnou kanceláriou.

Pre novinárov z Taiwanu pripravilo Ministerstvo priemyslu a obchodu spoločne s Českou ekonomickou a kultúrnou kanceláriou bohatý niekoľkodenný program, pri ktorom bol kladený dôraz na predstavenie českých technológií, inovácií a tradícií. Jeho súčasťou bola aj prehliadka bezpilotného lietadla Myia vyvinutého spoločnosťou VZLÚ, ktorý previedol Virtuplex do virtuálnej reality v minulom roku. Jedná sa o autonómny dopravný prostriedok, ktorý by mal byť v budúcnosti využiteľný pre prepravu nákladu i osôb. Na jeho rozpracovaní bude VZLÚ v tomto roku s Virtuplexom ďalej spolupracovať. Okrem virtuálneho modelu, si mohli novinári prehliadnuť i zmenšený fyzický 3D model lietadla, a taktiež družice, ktorá pochádza z dielne VZLÚ.

„Ukázalo sa, že prezentácia pomocou virtuálnej reality bola spestrením i pre novinárov z krajiny akou je Taiwan, kde sú moderné technológie využívané výrazne viac než u nás. Preto bol pre nich koncept bezpilotného lietadla v kombinácií s jeho prezentáciou vo virtuálnej realite nečakaným zážitkom,” hovorí Michael Sido zo spoločnosti Virtuplex.

Do Virtuplexu prišli taktiež zástupcovia Agentury pre podporu podnikania a investícií CzechInvest, ktorí novinárom predstavili aktivity realizované v rámci rozvoja vesmírnych startupov zapojených v podnikateľskom inkubátore ESA BIC.