Späť na články

VR sa môže stať štandardom na pracovisku, hovorí Luboš Malý

Prečo je dôležité zapojiť sa do novej digitálnej doby? Ako spolu súvisí VR a AI? A aká je budúcnosť využitia VR? Prečítajte si v rozhovore s Lubošom Malým.

Obracia systémy na ekosystémy, organizácie na organizmy, zamestnancov na

podnikateľov a hierarchie na komunity. V súčasnej dobe sa Luboš Malý venuje

startupom, pôsobivým projektom, inšpiratívnym stretnutiam a tiež individuálnemu, tímovému aj organizačnému poradenstvu. Už ako riaditeľ inovácie v LEGO Group začal skúmať "Ako urýchliť technologické inovácie". Dnes svoje skúsenosti implementuje napríklad v projekte Future Port Youth alebo spoločnosti XR Leaders a DNAi. Spolu založil tiež podnikateľskú sieť RedButton v Českej republike a dodnes sa podieľa na jej vnútornom fungovaní. Hovorí o sebe, že má rád otvorenosť, dáva viac než berie, skromnosť, ľudskosť a humor vo všetkých podobách. Fandí ZeroWaste a expertnému dobrovoľníctvu. 

Pomáhate firmám na ceste do novej digitálnej doby. Čo to presne znamená a ako do toho zapadá váš záujem o virtuálnu realitu?

V posledných rokoch sa digitalizácia stala pre progresívne spoločnosti nezbitým aspektom, a to v dôsledku rôznych faktorov, ako sú požiadavky zákazníkov, obchodný rast a očakávanie zamestnancov. Výhodou digitalizácie je, že nám poskytuje nové služby a príležitosti, a zároveň znižuje náklady. Veľa spoločností už digitalizáciu prijalo a zavádza moderné technológie, ako je napríklad umelá inteligencia. Niektoré spoločnosti však stále doháňajú svoj technologický dlh. 

Zaujímavé je, že obidva typy spoločností potrebujú interné zmeny a osobu zodpovednú za digitalizáciu, ktorú môžeme nazvať technickým manažérom kancelárie alebo vedúcim implementácie, čo je funkcia, ktorá pred pár rokmi ešte neexistovala. S týmito ľuďmi potom pracujem a komunikujem ja. Na virtuálnej realite sa mi páči, že je to jedna z mála takzvaných exponenciálnych technológií, ktorá je hmatateľná. Donedávna bolo ťažké komunikovať digitálny projekt, pretože väčšinou to boli len kódy na pozadí. Vo virtuálnej realite môžete partnerom alebo kolegom nasadiť na hlavu okuliare a predviesť úplne iný svet, diametrálne odlišný oproti tomu, čo normálne zažívajú. 

Veľa spoločností považuje náklady za najväčšiu prekážku pri zavádzaniu technológie virtuálnej reality do svojho podnikania. Mohli by ste vysvetliť, prečo je kľúčové prijať digitalizáciu a virtuálnu realitu?

Predpokladám, že hlavným problémom nie sú financie, ale skôr nedostatočná informovanosť o možnostiach virtuálnej reality a začiatočná nedôvera k tejto technológii. Ľudia ju vnímajú ako drahú, pretože ešte nevedia, čo môže ponúknuť a ako rýchlo sa toto odvetvie vyvíja. Najviac tí, ktorí rozhodujú, často chýba konkrétna skúsenosť s jej použitím. Len preto je nutné nie len presvedčiť vedenie o vhodnosti riešenia, ale tiež ich presvedčiť o technológii samej.

Práve tu prichádza na radu spoločnosť Virtuplex, ktorá ponúka významnú príležitosť ukázať budúcnosť v prítomnosti. Vďaka tomu, že zoberie ľudí z vedenia spoločnosti do ich VR haly, si môže každý technológii virtuálnej reality na vlastnú kožu vyskúšať, prekonať tak svoje pochybnosti a vymaniť sa z kruhu dezinformácií, v ktorej dovtedy žil. Tým, že Virtuplex prevedie projekty iných spoločností ako inšpiráciu, vyzve ďalších manažérov, aby videli potenciál využitia technológie virtuálnej reality i vo svojej firme. Verím, že virtuálna realita sa môže pomerne skoro stať štandardom na pracovisku. Chytré telefóny boli kedysi tiež vnímané ako drahé, ale nakoniec sa stali každodennými nástrojmi, a tie náklady nám zrazu prídu ako marginálne.

Ako vnímate spojenie umelej inteligencie a virtuálnej reality? Bude jedno bez druhého vôbec možné?

Každá exponenciálna technológia je sama o sebe nefunkčná. Funguje iba vo chvíli, keď sa ich prepojí viac. Zoberme si 3D tlač. Pre masové publikum začne byť skutočne zaujímavá vo chvíli, keď budú ľudia môcť používať generatívne modely a vytvárať vlastné objekty tým, že o nich budú komunikovať s umelou inteligenciou. Poviem, že chcem hrnček s určitým motívom, mám takto veľkú ruku, chcem z neho piť horúci nápoj. Umelá inteligencia následne vytvorí model, ja ho pošlem do 3D tlačiarne, ktorú mám v obývačke, a dostanem to, čo potrebujem.

Veľmi podobné je to s virtuálnou realitou. Virtuálna realita sama o sebe nemusí byť prevratná, pretože ponúka predovšetkým výhodu prezrieť si niečo zblízka bez zbytočného cestovania. V spojení s umelou inteligenciou však otvára nové možnosti. Umožňuje napríklad zjednodušené modelovanie zložitých situácií a súvislostí.

Virtuálnu realitu môžeme využiť na výučbu obsluhy zariadenia alebo na simuláciu núdzových situácií, napríklad na lekárskej jednotke intenzívnej starostlivosti. S pomocou umelej inteligencie je možné sa vo virtuálnom svete rýchlejšie učiť a reagovať, čo zvyšuje šance na správnu reakciu počas krízovej situácie. Virtuálna realita navyše vytvára pocit prítomnosti a ponorenia sa do simulovaného prostredia, čo zvyšuje zážitok zo školenia.

Obávate sa v niečom v tomto vývoji?

Kombinácia virtuálnej reality a umelej inteligencie so sebou nesie potenciálne riziká. Zoberme si napríklad vytváranie digitálnych ľudí, viď nedávny príklad digitálneho Václava Havla. S pomocou umelej inteligencie bola vytvorená virtuálna prezentácia Havla s využitím všetkých jeho minulých prejavov a písomných materiálov, čo umožnilo 3D virtuálne stretnutie s realistickým Havlom a možnosť klásť mu otázky týkajúce sa politiky alebo iných tém.

Napriek tomu, že má tento vývoj svoje pozitívne aj negatívne stránky, ponúka kombinácia AI a VR vznik nového sveta prekračujúceho hranice obyčajnej zábavy. Využitie vidím napríklad v učení a vzdelávaní všeobecne, kde je emočný zážitok veľmi dôležitý a pomáha nám zapamätať si všetky informácie. Zážitkový aspekt kombinácie AI a VR je veľmi silný, rozširuje naše obzory a verím, že pre ľudstvo predstavuje obrovský pokrok.