Zpět na články

VR se může stát standardem na pracovišti, říká Luboš Malý

Proč je důležité zapojit se do nové digitální doby? Jak spolu souvisí VR a AI? A jaká je budoucnost využití VR? Přečtěte si v rozhovoru s Lubošem Malým.

Obrací systémy na ekosystémy, organizace na organismy, zaměstnance na podnikatele a hierarchie na komunity. V současné době se Luboš Malý věnuje startupům, působivým projektům, inspirativním sezením a také individuálnímu, týmovému i organizačnímu poradenství. Už jako ředitel inovace v LEGO Group začal zkoumat „Jak urychlit technologické inovace“. Dnes své zkušenosti implementuje například v projektu Future Port Youth nebo společnosti XR Leaders a DNAi. Spoluzaložil také podnikatelskou síť RedButton v České republice, a dodnes se podílí na jejím vnitřním fungování. Říká o sobě, že má rád otevřenost, dávat víc než brát, skromnost, lidskost a humor ve všech podobách. Fandí ZeroWaste a expertnímu dobrovolnictví.

Pomáháte firmám na cestě do nové digitální doby. Co to přesně znamená a jak do toho zapadá váš zájem o virtuální realitu?

V posledních letech se digitalizace stala pro progresivní společnosti nezbytným aspektem, a to v důsledku různých faktorů, jako jsou požadavky zákazníků, obchodní růst a očekávání zaměstnanců. Výhodou digitalizace je, že nám poskytuje nové služby a příležitosti, a zároveň snižuje náklady. Mnoho společností již digitalizaci přijalo a zavádí moderní technologie, jakou je například umělá inteligence. Některé společnosti však stále dohánějí svůj technologický dluh. Zajímavé je, že oba typy společností potřebují interní změny a osobu odpovědnou za digitalizaci, kterou lze nazvat technickým manažerem kanceláře nebo vedoucím implementace, což je funkce, která před několika lety ještě neexistovala. S těmito lidmi pak pracuji a komunikuji já.

Na virtuální realitě se mi líbí, že je to jedna z mála takzvaných exponenciálních technologií, která je hmatatelná. Donedávna bylo těžké komunikovat digitální projekt, protože to byly většinou jen kódy běžící na pozadí. Ve virtuální realitě můžete partnerům nebo kolegům nasadit na hlavu brýle a předvést úplně jiný svět, diametrálně odlišný oproti tomu, co normálně zažívají.

Mnoho společností považuje náklady za největší překážku při zavádění technologie virtuální reality do svého podnikání. Mohl byste vysvětlit, proč je klíčové přijmout digitalizaci a virtuální realitu?

Domnívám se, že hlavním problémem nejsou finance, ale spíše nedostatečná informovanost o možnostech virtuální reality a počáteční nedůvěra k této technologii. Lidé ji vnímají jako drahou, protože ještě nevědí, co může nabídnout a jak rychle se toto odvětví vyvíjí. Navíc těm, kteří rozhodují, často chybí konkrétní zkušenosti s jejím použitím. Je proto nutné nejen přesvědčit vedení o vhodnosti řešení, ale také je přesvědčit o technologii samotné.

Právě zde přichází na řadu společnost Virtuplex, která nabízí významnou příležitost ukázat budoucnost v přítomnosti. Díky tomu, že vezme lidi z vedení společnosti do jejich VR haly, si může každý technologii virtuální reality na vlastní kůži vyzkoušet, překonat tak své pochybnosti a vymanit se z kruhu dezinformací, ve kterém dosud žil. Tím, že Virtuplex předvede projekty jiných společností jako inspiraci, přiměje další manažery, aby viděli potenciál využití technologie virtuální reality i ve své firmě. Věřím tak, že virtuální realita se může poměrně brzy stát standardem na pracovišti. Chytré telefony byly kdysi taky vnímány jako drahé, ale nakonec se staly každodenními nástroji, a ty náklady nám najednou přijdou jako marginální.

Jak vnímáte propojení umělé inteligence a virtuální reality? Bude jedno bez druhého vůbec možné?

Každá exponenciální technologie je sama o sobě nefunkční. Funguje pouze ve chvíli, kdy se jich propojí více. Vezměme si 3D tisk. Pro masové publikum začne být skutečně zajímavý ve chvíli, kdy budou lidé moci používat generativní modely a vytvářet vlastní objekty tím, že o nich budou komunikovat s umělou inteligencí. Řeknu, že chci hrnek s určitým motivem, mám takhle velkou ruku, chci z něj pít horký nápoj. Umělá inteligence následně vytvoří model, já ho pošlu do 3D tiskárny, kterou mám v obýváku, a dostanu to, co potřebuji.

Velmi podobné je to s virtuální realitou. Virtuální realita sama o sobě nemusí být převratná, protože nabízí především výhodu prohlédnout si něco zblízka bez zbytečného cestování. Ve spojení s umělou inteligencí však otevírá nové možnosti. Umožňuje například zjednodušené modelování složitých situací a souvislostí. Virtuální realitu můžeme využít k výuce obsluhy zařízení nebo k simulaci nouzových situací, například na lékařské jednotce intenzivní péče. S pomocí umělé inteligence je možné se ve virtuálním světě rychleji učit a reagovat, což zvyšuje šance na správnou reakci během krizové situace. Virtuální realita navíc vytváří pocit přítomnosti a ponoření se do simulovaného prostředí, což zvyšuje zážitek ze školení.

Obáváte se v něčem tohoto vývoje?

Kombinace virtuální reality a umělé inteligence s sebou nese potenciální rizika. Vezměmě si třeba vytváření digitálních lidí, viz nedávný příklad digitálního Václava Havla. S pomocí umělé inteligence byla vytvořena virtuální reprezentace Havla s využitím všech jeho minulých projevů a písemných materiálů, což umožnilo 3D virtuální setkání s realistickým Havlem a možnost klást mu otázky týkající se politiky nebo jiných témat.

Přestože má tento vývoj své pozitivní i negativní stránky, nabízí kombinace AI a VR vznik nového světa překračující hranice pouhé zábavy. Využití vidím například v učení a vzdělávání obecně, kde je emoční prožitek velmi důležitý a pomáhá nám zapamatovat si všechny informace. Zážitkový aspekt kombinace AI a VR je velmi silný, rozšiřuje naše obzory a věřím, že pro lidstvo představuje obrovský pokrok.