Späť na články

VZLÚ: Bezpilotné lietadlo MiYa vzniklo vo virtuálnej realite

Virtuálna realita významne prispela k predstaveniu a prezentácii nového modelu
unikátneho dopravného prostriedku.

VR model sa tak ukázal ako dôležitý nielen pre obchodných partnerov či investorov, ale aj pre projektový tím klienta, ktorý vo VR ladil ergonómiu a umiestnenie niektorých konštrukčných prvkov.

V rámci programu Výskumného a skúšobného leteckého ústavu s názvom Aviation 2030 bol ako jeden z hlavných cieľov vyhlásený vývoj autonómneho prostriedku MiYa. Inštitúcia sa tak vracia do pôvodnej pozície, kedy bola v minulosti vedecko-výskumnou základňou českého leteckého priemyslu a vznikali v nej aj úplne nové projekty, ktoré boli následne realizované ďalšími podnikmi.

MiYa je letecký transportný systém, ktorý reaguje na svetové trendy vo vývoji leteckých technológií. Lietadlová časť je od začiatku navrhovaná ako platforma s budúcim využitím v armáde, v civilnej logistike a perspektívne pre dopravu cestujúcich v rámci mestskej vzdušnej mobility (Urban Air Mobility- UAM). Lietadlo je schopné zvislého vzletu a pristátia, pri cestovnej rýchlosti 300 km/h využíva ku vztlaku krídlo, odnesie 400 kg nákladu alebo štyroch cestujúcich a dopraví ich až do vzdialenosti 300 km. Systém vznikajúci vo VZLÚ je od začiatku navrhovaný ako autonómny, proti konkurenčným projektom sa vymedzuje progresívnou technológiou preklápania krídla (tilt-wing), ktorá z vykonaných analýz vychádza pre dané zadanie najlepšie, a to i napriek tomu, že technológia vyžaduje niektoré komplexnejšie riešenia.

ZADANIE

Vzhľadom ku tomu o ako rozsiahly projekt ide, sa VZLÚ rozhodol využiť služieb spoločnosti Virtuplex a bezpilotné lietadlo MiYa si nechal previesť do VR. Klient hľadal nástroj, ktorý mu umožní realistickú prezentáciu modelu v jeho plánovanej veľkosti, tak aby mohol lietadlo odprezentovať kľúčovým cieľovým skupinám a lepšie im predstaviť zámer celého výrobku, ktorý bude dokončený v horizontu 6 rokov. K dispozícií má VZLÚ už teraz jeden zmenšený letový kus, ktorého účelom je vyvinúť a zdokonaliť ergonómiu lietadla, tak aby bol schopný prevádzky aj za nepriaznivých letových podmienok. I napriek tomu, že tento model je dostatočný pre vývoj a testovanie, finálnu podobu transportného systému MiYa iba pripomína.

RIEŠENIE

Virtuplex previedol do VR lietadlo MiYa v jeho cargo verzií pre budúce využitie v armáde a v civilnej logistike. Pre navodenie dokonalého pocitu immerse vývojári umiestnili stroj do prostredia púšte a na heliport jednej z výškových budov uprostred veľkomesta. Vyhrali sa taktiež pri práci so zvukom, ktorý napodobňuje ruch mesta a jeho intenzita zodpovedá tomu, či sa človek približuje k okraji budovy alebo naopak do jeho stredu. Zážitok z VR naviac dokresluje ukážka vzletu lietadla.

„Výsledný projekt vo VR naprosto splnil naše očakávania. Možnosť simulovaného pohybu bola už len čerešničkou na torte, ktorú sme pôvodne ani neplánovali, ale kolegovia z Virtuplexu ju veľmi podarene zaradili do prezentovaného konceptu,” hovorí Petr Raška z VZLÚ.

V hale spoločnosti Virtuplex sa následne uskutočnilo niekoľko prezentácií určených pre zástupcov štátnej správy, projektových partnerov, kolegov z leteckých a výskumných organizácií z celého sveta a investorov. Klient tak mohol predstaviť dosiahnuté výsledky a diskutovať o využití VR v ďalších fázach projektu, ukázať schopnosť českého letectva a prezentovať a diskutovať možnosti VR v oblasti štúdií a návrhových parametrov leteckých projektov. V neposlednej rade bolo cieľom vzbudiť záujem investorov o projekt ako taký. VR model sa nakoniec ukázal ako dôležitý aj pre projektový tím, ktorý vo VR ladil napríklad ergonómiu stroja.

„Teší nás, že sme mohli stáť pri vzniku niečoho úplne nového, niečoho, čo ešte nie je bežne v prevádzke. Prevažne máme skúsenosť s projektami, ktoré sú otestované a fungujú, ako sú autá, budovy a ďalšie architektonické návrhy. Pri projekte s VZLÚ máme ale možnosť byť pri vzniku vizionárskeho spôsobu cestovania a prepravy - a to nielen zásielok, ale do budúcnosti i pasažierov. Hranice VR sa tak daľej rozšiřujú a potenciál jej využitia neustále rastie,” hovorí za Virtuplex Michael Sidó.

„Spolupráca s tímom Virtuplexu bola profesionálna, efektívna a ústretová. Keď sme ako neznalci VR formulovali myšlienky alebo pocity, tak tím Virtuplexu dokázal okamžite navrhovať vhodné realizovateľné VR riešenie. Na základe pozitívnych skúseností plánujeme s Virtuplexom spolupracovať aj na ďalších projektoch VZLÚ, ktoré budú vyžadovať prostredie VR v skutočnej veľkosti.”

Josef Kašpar, generálny riaditeľ VZLÚ