Zpět na články

Interaktivní VR aplikace představila budoucí podobu nového „Hlaváku” veřejnosti

Klient díky tomu efektivně zužitkoval virtuální data a široká veřejnost nahlédla do budoucnosti.

Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Správa železnic navázaly s Virtuplexem kontakt v roce 2022 za účelem spolupráce na projektu Nový Hlavák. Ten zahrnuje rekonstrukci odbavovací haly pražského hlavního nádraží a stejně tak úpravu prostoru parku Vrchlického sady. Přibýt má i nová tramvajová trať.

Tvorba architektonického návrhu v tak členitém území, jakým prostor před hlavním nádražím je, se ale ukázala jako poměrně náročná záležitost, a stejně tak bylo problematické vzniklý architektonický model odprezentovat. Klientovi v tomto směru významným způsobem pomohla virtuální realita. Její použití otevřelo architektům nové možnosti vnímání celého území. Zároveň posloužila jako skvělý prezentační nástroj pro členy hodnotící komise, kteří vítězný návrh vybírali.

Aby klient využil již zpracovaná data ve virtuální realitě na maximum, vytvořil pro něj Virtuplex aplikaci, pomocí které si může každý s chytrým telefonem naskenovat specifický QR kód a nahlédnout tak do budoucí podoby pražského hlavního nádraží. 360° fotografie jsou doplněné o vysvětlující popisky, které veřejnosti odpovídají na nejčastější otázky. Uživatel se tak může s celým návrhem seznámit, aniž by u sebe měl brýle na virtuální realitu. I do nich lze ale aplikaci nahrát. Správa železnic se toho rozhodla využít a umístila přímo na hlavní nádraží informační stánek jehož součástí byly i dva headsety. Zájemci tak dostali možnost v současné hale zažít to, jak bude hlavní nádraží vypadat za pár let. Prohlédli si nejen jeho vnitřek ale i okolní park a prostřednictvím ankety vyjádřili svou spokojenost s návrhem. Z pohodlí domova si navíc každý může vítězný projekt prohlédnout na adrese https://demo.virtuplex.com/hln/

„Spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a stejně tak i s dalšími subjekty zapojenými do projektu Nový Hlavák je příkladem efektivního využití virtuální reality. Od fáze ladění architektonického návrhu ve VR, přes jeho prezentaci vybraným skupinám v naší hale, až po jeho představení veřejnosti – vše dokládá potenciál této technologie. Chceme v této cestě pokračovat, zpřístupňovat naše služby klientům a ukazovat jim, jak mohou maximálně těžit z dat zpracovaných pro využití ve VR,“ uvádí Lenka Kriššáková z Virtuplexu.

„Virtuální realita, zvlášť při použití s brýlemi a při možnosti procházet územím v různých měřítcích, dává všem nové možnosti vnímání a čtení území. V rámci Nového Hlaváku jsme pracovali ve virtuální realitě jak se stávajícím stavem území, v průběhu zpracování návrhů a hodnocení, tak s vítězným řešením pro prezentaci veřejnosti. Virtuální realita nabízí zprostředkování zkušenosti především z uspořádáním prostoru a ve vazbě na okolí. To, co často jen obtížně čtete z výkresů, tak najednou vidíte před sebou v reálných rozměrech a souvislostech. Projekt Nového Hlaváku ukázal, jak virtuální realita pomáhá čtení navrhovaného prostoru, zvlášť v rámci různých výškových úrovní. Vnímáme to jako skvělou pomůcku pro diskusi se všemi zainteresovanými,” říká architekt Jakub Hendrych z IPR Praha.