Zpět na články

Nový Hlavák: s návrhem jeho podoby pomáhá virtuální realita

Využití virtuální reality v projektu Nový Hlavák otevřelo architektům nové možnosti vnímání celého území. Virtuální realita se navíc stala i nástrojem pro prezentaci nejlepších architektonických návrhů.

Vstupní bránu do Prahy čeká proměna. Park před hlavním vlakovým nádražím, kterému je dnes nelichotivě přezdíváno pražský Sherwood, získá novou podobu, stejně tak jako odbavovací hala hlavního nádraží. Nově bude součástí Vrchlických sadů také tramvajová trať Muzeum - Bolzanova. Cílem projektu s názvem Nový Hlavák je vytvoření architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území.

Za účelem nalezení komplexního řešení, vyhlásilo hlavní město Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Správou železnic, soutěžní dialog, do kterého se přihlásilo 26 architektonických ateliérů z Česka i zahraničí. V září 2022 komise vybrala pět architektonických týmů, které postoupili do dalšího kola zadávacího řízení. Na konci roku jejich počet zúžila na tři finalisty, kteří nyní ladí svůj návrh a zapracovávají připomínky. K podepsání smlouvy s vybraným zhotovitelem by mělo dojít v červenci letošního roku.

ZADÁNÍ

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) hledal řešení na to, jak členům především zahraničních architektonických týmů detailně představit rozsáhlou a členitou oblast, kterou projekt Nový Hlavák zahrnuje. Terén v okolí pražského hlavního nádraží je totiž poměrně složitý a vyznačuje se různorodým výškovým uspořádáním.

Problematická se také ukázala prezentace již nového návrhu celého území. Běžnou praxí při architektonických soutěžích je zpracování fyzického 3D modelu ve zmenšeném měřítku. Takový model má ale vždy určitou míru omezení především z hlediska velikosti a pro projekt Nový Hlavák nebyl nejvhodnějším řešením. „Aby bylo na modelu parku něco vidět, tak by musel být poměrně veliký. Součástí návrhu je ale i Nová odbavovací hala, která by byla i u velkého modelu parku pořád příliš malá, a architektonický tým by tak nemohl svůj návrh předvést do detailů,” vysvětluje architekt Jakub Hendrych z IPR Praha, který je garantem soutěžního zadání za hlavní město Prahu a Dopravní podnik a současně je členem hodnotící komise.

Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Správa železnic se proto rozhodly navázat spolupráci s Virtuplexem.

ŘEŠENÍ

V první fázi projektu převedli vývojáři z Virtuplexu celou oblast Nového Hlaváku do virtuální reality v té podobě, kterou můžeme v Praze vidět nyní. Virtuální scéna se rozprostírá od Václavského náměstí po Masarykovo nádraží. Zahrnuje také pražskou magistrálu a Fantovu budovu Hlavního nádraží včetně přilehlého okolí, které dokresluje výsledný efekt a přidává na autentičnosti scény. Její součástí je navíc i znázornění vedení budoucí tramvajové tratě a současně navazující projekty v okolí, které jsou v projektové přípravě, nebo se již realizují. Největší důraz museli vývojáři klást na přesnost a ztvárnění území v celé lokalitě s důrazem na výškové rozdíly. Celková práce na scéně zabrala týmu Virtuplexu necelé tři měsíce.

Pět vybraných architektonických týmů s nejlepšími návrhy si pak v rámci workshopu virtuální podobou celého území prošlo. Díky tomu, že je scénu možné zmenšit do libovolného měřítka, se soutěžícím nabídl unikátní pohled na celou oblast, který architektům umožnil detailně navnímat různé výškové úrovně území a jeho plochu jako celek. Zároveň se jim otevřely průhledy přes celý park, které jsou v reálném prostředí zakryté hustými keři. Do místa, kterého by šli řádově několik minut, se navíc stisknutím jednoho tlačítka mohli ihned teleportovat.

„Bylo vidět, jak si jednotlivé týmy projekt procházejí a mluví spolu o různých detailech. Virtuální realita nám přináší úplně jiné možnosti nahlížení na území a jeho vnímání. 3D modely jsou do jisté míry podobné, ale virtuální realita je o úroveň výše. Člověk vnímá daleko lépe celý prostor, když se v něm můžeme volně pohybovat jen s brýlemi na hlavě,” říká architekt Jakub Hendrych z IPR Praha.

Druhá fáze projektu zahrnuje převedení architektonických návrhů tří týmů, které odborná porota vybrala loni v prosinci, do virtuální reality. Virtuální podobu svého návrhu pak týmy představí komisi v rámci představení rozpracovaného návrhu, které se ve Virtuplexu uskuteční v březnu. Týmům tak odpadá povinnost vyrábět klasický 3D model území, který by byl v případě tohoto projektu ne příliš přesný. Jednotliví členové komise si budou moci návrhem projít, zeptat se na konkrétní detaily a upřesnit si svůj názor. Ověří si také, že návrh projektu, který vidí na papíře, odpovídá tomu, co vidí ve virtuální realitě.

„Spolupráce s Prahou si nesmírně vážíme. Těší nás, že se můžeme podílet na rekonstrukci tak významného veřejného prostoru, jakým park před pražským hlavním nádraží a jeho okolí bezesporu je,” říká Lenka Kriššáková z Virtuplexu.